Promocja!

Podkowa

C2H6OS – Dimetylosulfotlenek 99,99% – cz.d.a.   Nr. CAS 67-68-5  Nr. WE 200-664-3

DMSO potrafi penetrować skórę i przenikać do krążenia bez uszkadzania powierzchni skóry.

DMSO stosuje się najczęściej na czystą, wolną od preparatów chemicznych powierzchnię skóry, w postaci rozcieńczonego z wodą 30 – 70% preparatu.

Opakowanie butelka z ciemnego szkła : 250 ml.

Uwaga ! 

Temperatura krzepnięcia czystego 100% DMSO – to około +18 °C, więc podczas chłodów preparat może być skrzepnięty.

Nie wpływa to na jego jakość, po ogrzaniu ma takie same właściwości.

data ważności 03.2023

£10.00

Brak w magazynie